Regulamin korzystania

Najwyższej jakości nasiona chia, maca i Moringa w proszku za najniższą bezpośrednią cenę eksportową. 

Belgique - graines de chia chia seeds Canada Česká republika - Chia semínka Danmark - Chia frø chiazaad chiaseeds Italia - semi di chia България - семена от чиа Eesti - Chia seemned Suomi - Chia siemenet Österreich - Chiasamen Magyarország - chia mag Ελλάδα - Chia σπόροι Latvija - chia sēklas

Lietuva - Chia sėklos Slovensko - chia semená Slovenija - chia semena Chiasamen Deutschland semillas de chía España graines de chia France Chia frø Norge chia seeds Ireland Polska - nasiona Chia Portugal - sementes de chiaSchweiz - Chiasamensverige - Chia frön chiaseeds United Kingdom

Loading...
Shopping Cart: 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin korzystania

z serwisu https://pl.chia-direct.com

 

1. Zamówienia

• Wypelnienie i wyslanie zamówienia do sklepu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
• Skladanie zamówienia odbywa sie przez 24h na dobe po wyborze artykulów z oferty sklepu znajdujacych sie na stronie https://pl.chia-direct.com poprzez wypelnienie formularza zamówien. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody platnosci, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
• Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
a) podania przez Klienta danych nieprawdziwych, niepelnych lub budzacych watpliwosci;
b) niemoznosci zrealizowania zamówienia wynikajacej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;
c) gdy produkt zostal wycofany ze sprzedazy na terenie Polski;
d) gdy ceny prezentowane na stronie https://pl.chia-direct.com zostaly blednie zaktualizowane oraz gdy towar widniejacy w zamówieniu jest niedostepny na magazynie;
e) nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
• Przygotowanie do wyslania zamówienia nastepuje po prawidlowo wypelnionym i wyslanym formularzu, po czym Zamawiajacy otrzymuje potwierdzenie zamówienia wyslane z serwisu https://pl.chia-direct.com
• Odbiór zamówien przez Klienta lub upowaznione osoby odbywa sie w dni robocze od poniedzialku do piatku. Zamówienia zlozone w sobote, niedziele i swieta sa realizowane w nastepny dzien roboczy.
• Czas realizacji zamówien Sklep wykonuje bez zbednej zwloki, w ciagu 2-5 dni roboczych od dnia zaksiegowania wplaty na konto. W przypadku niedostepnosci produktów w hurtowni czas oczekiwania moze sie wydluzyc.
• Sklep wysyla email na adres podany w formularzu przez Klienta:
  - po zlozeniu zamówienia na https://pl.chia-direct.com z informacja o zamówieniu z numerem zamówienia,
  - z informacja o zaksiegowaniu wplaty i przyjeciu do realizacji zlozonego zamówienia,
  - z informacja o zrealizowaniu zamówienia (potwierdzenie nadania przesylki).
• Sklep zastrzega sobie prawo do obciazenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby dostarczenia z winy Klienta: blednego podania adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesylki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialnosci za opóznienia w realizacji przesylek spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem firmy kurierskiej DHL.
• Umowa sprzedazy zawierana jest na okres minimum 7 dni. Klient, który nie wplacil za zamówienie otrzymuje w ciagu 1 tygodnia email z przypomnieniem, a po 14 dniach od zlozenia zamówienia jest ono anulowane, bez obciazania Klienta jakimikolwiek kosztami. Anulowane zamówienie moze byc zrealizowane po konsultacji ze Sklepem.
• Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w sytuacji jej zmiany w hurtowni, a takze wycofania produktu ze sprzedazy w zwiazku z jego brakiem w hurtowni lub wycofaniem z obrotu.
• Wszystkie zamówienia sa przygotowywane do wysylki jedynie przez wykwalifikowany personel Sklepu.
• W przypadku zamówien produktów w ilosciach hurtowych (ilosc powyzej 10 sztuk) nalezy wczesniej potwierdzic mozliwosc realizacji zamówienia.
• Kazdorazowo otrzymujac zamówienie Kupujacy powinien sprawdzic czy opakowanie nie jest uszkodzone i czy zawiera wszystkie zamówione produkty pod wzgledem ilosciowym jak i jakosciowym. O zaistnialych nieprawidlowosciach Kupujacy niezwlocznie powinien poinformowac Sklep.
• Przedstawiona oferta Sklepu nie jest oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

2. Platnosci

• Platnosci mozna dokonywac poprzez:   
a) Przy odbiorze towaru, opcja za pobraniem,
b) Przy pomocy karty kredytowej za posrednictwem PayPal,
c) Przy pomocy karty kredytowej VISA Mastercard,
d) platnosci online poprzez serwis PayPal.
e) W przypadku platnosci za zamówienia skladane spoza Polski, koszty prowizji bankowych i wszelkich innych oplat zwiazanych z wykonaniem zaplaty za zamówienie obciazaja Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, dla którego Klient wskazal Sklep jako ponoszacego koszty w/wym. prowizji i oplat. W takim przypadku Sklep zwróci Klientowi zaksiegowana na swoim rachunku kwote za przedmiotowe zamówienie, pomniejszona o koszty wszelkich prowizji i oplat, jakie poniosla w zwiazku z dokonaniem tego zwrotu. Zwrot kwoty okreslonej w zdaniu poprzednim nastapi w ciagu 7 dni roboczych na konto, z którego wplata zostala wykonana lub na adres nadawcy w przypadku oplat wnoszonych w inny sposób niz przelew bankowy.

 

3. Zwroty

• Zwroty sa rozpatrywane zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)
• Klient, który zawarl umowe moze w terminie 14 dni odstapic od niej bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, za wyjatkiem bezposrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta). Jezeli konsument wybral sposób dostarczenia rzeczy inny niz najtanszy zwykly sposób dostarczenia oferowany przez przedsiebiorce, przedsiebiorca nie jest zobowiazany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyzszej ustawy).
Bieg terminu do odstapienia od umowy rozpoczyna sie:
• dla umowy polegajacej na wydaniu rzeczy – od objecia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazana przez niego osobe trzecia inna niz przewoznik,
• w przypadku umowy, która:
• obejmuje wiele rzeczy, które sa dostarczane osobno, partiami lub w czesciach – od objecia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub czesci,
• polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objecia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
Konsument moze odstapic od umowy, skladajac przedsiebiorcy oswiadczenie o odstapieniu od umowy. W celu odstapienia od umowy i anulowania transakcji, klient powiadamia niezwlocznie o tym fakcie Sklep telefonicznie (lub faksem) i emailem. Sklep niezwlocznie przesyla konsumentowi wiadomosc email z potwierdzeniem otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od umowy. Umowe taka uwaza sie za niezawarta.
Oswiadczenie, o którym mowa powyzej, mozna zlozyc na formularzu, którego wzór stanowi zalacznik do Regulaminu, dostepny na dole strony.
Prawo odstapienia od umowy lub zwrot zakupionego towaru przysluguje równiez w sytuacji, kiedy produkt dotkniety jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnetrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzic, czy opakowanie nie uleglo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi slady uszkodzenia lub, gdy tasmy sa zerwane nalezy nie przyjmowac zamówienia i w obecnosci kuriera sporzadzic protokól szkody oraz skontaktowac sie ze Sklepem w celu wyjasnienia zaistnialej sytuacji. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest niezbednym warunkiem uwzglednienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczacej uszkodzen lub kradziezy w transporcie.
• Sklep niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia konsumenta o odstapieniu od umowy, zwrócic konsumentowi wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
• Zwrot platnosci dokonywany jest przy uzyciu takiego samego sposobu zaplaty, jakiego uzyl konsument, chyba ze strony porozumialy sie co do innego sposóbu zwrotu, który nie wiaze sie dla konsumenta z zadnymi kosztami.
• Sklep moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odeslania, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.
Prawo odstapienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiebiorstwa lub na odleglosc nie przysluguje konsumentowi w odniesieniu do umów:
• w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz ulegajaca szybkiemu zepsuciu lub majaca krótki termin przydatnosci do uzycia;
• w której przedmiotem swiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczetowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mozna zwrócic ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;

 

4. Reklamacje

• Reklamacje sa rozpatrywane zgodnie z ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawe reklamacji stanowi odpowiedzialnosc sprzedawcy z tytulu rekojmi.

• Podstawe reklamacji stanowi odpowiedzialnosc sprzedawcy z tytulu rekojmi za wade fizyczna (prawna). Wada fizyczna polega na niezgodnosci sprzedanego produktu z umowa. Wada prawna polegac moze na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporzadzaniu produktem znajdujacym sie w ofercie Sklepu wynikajacym z decyzji lub orzeczenia wlasciwego organu.

• Sklep nie odpowiada za brak wlasciwosci wynikajacych z publicznych zapewnien producenta i podmiotów w tym zakresie z nim zrównanych.

• Sklep jest zwolniona od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi, jezeli Klient wiedzial o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególnosci w sytuacji kiedy produkt dotkniety jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnetrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzic, czy opakowanie nie uleglo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi slady uszkodzenia lub, gdy tasmy sa zerwane nalezy nie przyjmowac zamówienia i w obecnosci kuriera sporzadzic protokól szkody oraz skontaktowac sie ze Sklepem w celu wyjasnienia zaistnialej sytuacji. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest niezbednym warunkiem uwzglednienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczacej uszkodzen lub kradziezy w transporcie.

1.W pozostalych przypadkach reklamacje moga byc przesylane
• poczta elektroniczna na adres: sales@chia-direct.com
• listem poleconym na adres: Norbert Trading BV; 193B Sumatrastraat 1094NA Amsterdam, Holandia
• oraz telefonicznie: +31203690966 (Holandia) od poniedzialku do piatku w godz. 8.00 - 20.00
1. W oswiadczeniu dotyczacym reklamacji Klient powinien wskazac:
• informacje i okolicznosci dotyczace przedmiotu reklamacji, w szczególnosci rodzaju i daty wystapienia niezgodnosci/wady;
• zadanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodnosci z Umowa poprzez wymiane produktu lub oswiadczenie odstapieniu od Umowy Sprzedaz; oraz
• dane kontaktowe skladajacego reklamacje.
Lub posluzyc sie formularzem, którego wzór stanowi zalacznik do Regulaminu, dostepny na dole strony.
• W toku reklamacji klientowi przysluguje uprawnienie:
• Odstapienia od umowy i zwrotu pieniedzy
• Wymiany produktu.
• W przypadku reklamacji produktów nalezy odeslac go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez sladów uzytkowania) wraz z paragonem lub faktura VAT. Wymiana towaru nastepuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie nastepuje wyslanie nowego towaru lub zwrot równowartosci towaru w sposób odpowiadajacy sposobowi dokonanej uprzednio zaplaty.

Koszty przesylki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wyslania wadliwego produktu ponosi Sklep.

Sklep zobowiazuje sie do poinformowania Klienta o sposobie zalatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej zlozenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten moze zostac wydluzony, o czym Klient bedzie poinformowany przez Sklep przed jego uplywem z podaniem przyczyn jego wydluzenia.

 

5. Postanowienia ogólne

• Serwis https://pl.chia-direct.com (dalej: Sklep) jest wlasnoscia :
  Norbert Trading BV., z siedziba w Amsterdam, Holandia.
• Umowa sprzedazy zawierana pomiedzy Zamawiajacym zwanym dalej Klientem a Sklepem dotyczy sprzedazy srodków/produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadajacych odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiazujacymi przepisami w Polsce.
• Podstawa do realizacji zakupów w serwisie https://pl.chia-direct.com jest prawo polskie i unijne: Ustawa o Swiadczeniu Uslug Droga Elektroniczna (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) oraz Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381).
• Sklep zapewnia, ze oferowane produkty pochodza tylko i wylacznie z hurtowni oraz bezposrednio od producentów i sa w 100% oryginalne.
• Sklep gwarantuje, ze oferowane produkty przechowywane sa zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantujacymi zachowanie wszelkich wymagan jakosciowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.
• Sklep doklada wszelkich staran, aby zdjecia i opisy produktów prezentowane na stronie internetowej https://pl.chia-direct.com odpowiadaly produktom dostepnym w sprzedazy, moga sie one jednak od siebie róznic. Zdjecia i opisy do produktów oferowanych w sklepie internetowej sluza celom informacyjnym. Opisy produktów, w szczególnosci ich wlasciwosci, wielkosci opakowania i dzialanie pochodza od producentów lub importerów. Klient powinien zapoznac sie z trescia ulotki dolaczonej do opakowania zamówionego produktu.
• Jesli Klient ma watpliwosci, czy wybrany przez niego produkt jest dokladnie tym, który zamierzal kupic lub który bedzie najbardziej odpowiadal jego potrzebom i wymaganiom, moze zadzwonic do Sklepu, zanim dokona zakupu. Uprawnieni pracownicy Sklepu doradza Klientowi, czy jego wybór jest sluszny. Sklep dolozy wszelkich staran, aby Klient byl zadowolony zarówno z zakupionego produktu, jak i z samych zakupów. Sklep odpowiada na pytania Klientów w godzinach 8-20 w dni powszednie.
• Materialy znajdujace sie na stronach internetowych https://pl.chia-direct.com maja charakter wylacznie informacyjny. Opisy produktów, a zwlaszcza ich wlasciwosci, wielkosci opakowania i dzialanie pochodza od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych.
• Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie Sklepu sa cenami detalicznymi brutto wyrazonymi w Euros. Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiazuje do czasu jej odwolania. Oferta wraz z cenami ma charakter wiazacy w chwili realizacji zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny/dostepnosci w przypadku zmiany ceny/dostepnosci w hurtowniach. Do kazdego zamówienia dolaczany jest paragon lub na zyczenie Klienta faktura .
• Klient przed uzyciem zakupionego produktu powinien zapoznac sie z ulotka dolaczona do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczace dzialan niepozadanych i dawkowania, oraz informacje dotyczace stosowania i przechowywania produktu leczniczego lub skontaktowac sie z lekarzem lub farmaceuta.

 

6. Ochrona danych osobowych

• Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926)  Zamawiajacy ma prawo do dostepu do tresci danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego zadania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak równiez sprzeciwu dotyczacego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

• Wszystkie dane osobowe https://pl.chia-direct.com sa przez Sklep traktowane jako poufne i sa chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególnosci zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926).

• Uzytkownik dokonujacy zakupu w Sklepie moze dobrowolnie wyrazic zgode na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupe Allegro jego danych osobowych – w celu wypelnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.

• Brak powyzszej zgody nie rzutuje na realizacje uslug swiadczonych w ramach serwisu CHIA-DIRECT

 

7. Postanowienia koncowe

• Wszelkie uwagi dotyczace realizacji zamówien w https://pl.chia-direct.com nalezy zglaszac droga elektroniczna lub telefonicznie.

• Sadem wlasciwym dla rozpatrywania wszelkich sporów zwiazanych z wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy jest sad wlasciwosci ogólnej, badz sad miejsca wykonania umowy.

• Zawartosc strony internetowej https://pl.chia-direct.com jest objeta ochrona praw autorskich. Zdjecia wykonane przez Sklep sa chronione prawem autorskim. Sklep nie wyraza zgody na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjec czy informacji zawartych na stronach Sklepu w czesci czy w calosci bez zgody autora.